Få et uforpligtende tilbud

Kloakmester i Viborg, Randers og omegn


Et helt og velfungerende kloaknet er altafgørende for et lands hygiejne og sundhed. Derfor er kloakarbejde ifølge lovgivningen autoriseret arbejde, uanset om det drejer sig om nye installationer, reparation af eksisterende kloakker, inspektion med kloak TV eller dræning af bygninger og bygværker, herunder etablering af omfangsdræn.

 

Høj kvalitetsarbejde

For at sikre en høj kvalitet af det udførte arbejde er det endvidere et lovkrav, at virksomheden har et godkendt kvalitetsstyringssystem. Vi har bl.a. stor erfaring fra Randers og Viborg, samt hele Jylland, og kan tilbyde dig den bedste ekspertise.

 

Ingen opgave er for lille

Vi udfører stort set alle opgavetyper inden for kloak- og drænarbejde, hvad enten det drejer sig om reparationer/fejlfinding på eksisterende kloaksystemer, etablering af nye kloakinstallationer i forbindelse med nybyggeri, tilbygning eller ombygning, samt etablering af omfangsdræn og overfladedræn. Vi udføre også diverse entreprenøropgaver samt udlejer maskiner.

Top